AKTUÁLNE 

29.01.2019

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 29.03.2019 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

16.11.2018

Seminár pre držiteľov povolenia na zriadenie STK sme presunuli do priestorov nášho školiaceho strediska na Vajnorskej č. 137 v Bratislave. Na seminári sú ešte voľné miesta, možno sa naň stále prihlásiť. Podrobnejšie informácie v avíze.

01.10.2018

V júni a septembri 2018 zorganizovala spoločnosť TESTEK servis v spolupráci s technickou službou TESTEK dva turnusy špecializovaného seminára pre prevádzkovateľov STK, zameraného na tohtoročné veľké legislatívne zmeny. Seminár mal v odborných kruhoch veľký ohlas, okrem štatutárov a majiteľov existujúcich STK sa na ňom zúčastnilo i niekoľko držiteľov povolenia na zriadenie STK. Práve ich reakcie nás priviedli k myšlienke pripraviť na december 2018 ešte jeden seminár, tentoraz skladbou tém a prednášaných príspevkov prispôsobený problematike zriaďovania novej STK. Podrobnosti možno nájsť v avíze.

14.06.2018

Záujem o účasť na seminári majiteľov a štatutárov STK organizovanom spoločnosťou TESTEK servis, a.s. v pôvodnom termíne 26.06.2018 je veľký, všetky miesta sú už, žiaľ, obsadené. Aby sa dostalo na všetkých záujemcov, usporiadame i druhý turnus seminára s identickým programom v termíne 13.09.2018. Podrobnosti a informácie o prihlasovaní možno nájsť v pozvánke.

13.11.2017

  • Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje od 20. novembra 2017 školenia užívateľov k novej verzii automatizovaného informačného systému technickej kontroly (AIS TK). Školenie s dobou trvania približne 2 hodiny je bezplatné, počet účastníkov z jednej STK je obmedzený na 3 osoby. Školenia sa budú konať v priestoroch prevádzky TESTEK, a.s. na Vajnorskej 137, Bratislava. Objednávať účastníkov na jednotlivé termíny je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme na www.testek-servis.sk/skolenia, výber termínu je záväzný. 
    V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na info@testek-servis.sk alebo telefonicky na +421 911 565 900.

16.05.2017

  • Podrobnosti k avizovanému semináru majiteľov a štatutárov STK a školeniu administratívnych pracovníkov STK možno nájsť tu. Obe školenia organizačne zabezpečuje spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s.

09.05.2017

  • Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, a.s. aj tento rok ponuku seminárov a školení pre STK. Na rozdiel od minulých rokov je ponuka tentoraz zameraná na dve nové cieľové skupiny z tejto oblasti - na majiteľov a štatutárov STK a na pracovníkov príjmu STK. Hoci kontrolní technici sú pravidelne školení, manažmentu a administratívnym pracovníkom STK takáto povinnosť z platných predpisov nevyplýva. Pripravované školenia nie sú povinné, účastníkom však môžu sprostredkovať informácie o ich povinnostiach, právach a možnostiach predídenia a riešenia problémov v každodennej praxi, ako i o aktuálnom stave predpisov a celkovom dianí v oblasti.

03.04.2017

  • Našu ponuku služieb rozširujeme o kalkulácie nákladov na opravu vozidla. Na základe obhliadky vozidla alebo fotodokumentácie Vám v systéme AudaPad vypracujeme kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu Vášho vozidla. Našou výhodou je objektívnosť a nezávislosť od poisťovní a servisov. Získate tak možnosť nestranného posúdenia správnosti kalkulácií vypracovaných inými.

Služby


24.03.2016

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 04


08.04.2015

Máte záujem o naše služby ? KONTAKTUJTE NÁS